onsdag 22 juni 2016

Fin midsommar.....





















önskar jag alla med denna rosbild, min underbara Hurdalsros!
Just nu blommar nästan alla mina rosor, jag lovar att ni får se fler....

Om en månad har vi  i 9vävare utställning i Stampens kvarn i
Alingsås, mer info kommer.

Så fram i juli kommer jag att ha ett par Loppisdagar då det går
att fynda. Mer info om det också senare.

Så ställer jag ut i Vägkyrkan i Hålta församlingshem.

Vill du komma att se min verksamhet kan du bara maila eller
ringa mej!

Stina

söndag 12 juni 2016

Ljuvliga Linnea



















Finns det något sötare än linneor och doften....

Stina

lördag 11 juni 2016

Recension i Solvögat: Dubbelväv i Norden (Hans Christensson)

Citerat från Solvögat (2016, nr 2, s 11), medlemstidning, Riksföreningen för Handvävning :

Dubbelväv så in i Norden
Text: Siv Liljeqvist

"Dubbelväv i Norden - En 1000-årig fascinerande historia och en ljusnande framtid." Textilhistorisk skrift av Hans Christensson, 2016. 210 sidor, illustrerad med många färgbilder. Pris 280 kr + ev. frakt. Kan köpas genom hans@on.se.

BOKEN BYGGER på ett mycket omfattande och grundligt undersökande arbete kring vävtekniken dubbelväv. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt samlat all tillgänglig kunskap om tekniken från vikingatid fram till idag.

DUBBELVÄVENS ROLL genom århundraden har beskrivits. Tidsbestämningarna har nu blivit mer trovärdiga med hjälp av förfinad teknik såsom C14-metoden och DNA-analyser. Det finns många obesvarade frågor som borde uppmuntra till förnyad forskning. Det kan exempelvis gälla användningen av hampa som bör utforskas mera. En annan fråga är varför de bohuslänska täckena är så unika. Författaren visar på samband och likheter mellan Jämtland, Härjedalen och norska Tröndelag med Trondheim som större kulturellt centrum. I detta område är dubbelvävens båda tyglager av ullgarn. I Bohuslän vävs dubbelväven med ett lager av ljust lingarn och ett lager mörkt ullgarn och tekniken kallas finnväv.
 

LÄSAREN FÅR FÖLJA mönstren och figurernas vandringar genom århundradena och författaren ger en ingående lektion i tolkning av figurernas symbolik. Eldsjälar som bidragit till teknikens överlevnad presenteras. En av dem var Berit Hilmo från Stugudal i norska Tröndelag född 1764. Hon var den mest kända väverskan när det gäller dubbelväv i Tröndelag. Det vävdes mest täcken som användes till sängöverkast men också som bårtäcken. Under senare år har hennes täcken varit grund för föremål passande vår tid. Från 1900-talets Sverige är Selma Johansson, född 1889 en viktig föregångare. Hon arbetade med traditionella mönster från Bohuslän men höll också kurser. En rad textilformgivare och väverskor som under de senaste 50 åren inspirerats att arbeta med tekniken har fått komma med.
 

FÖRFATTAREN GER EN bild av dagsläget och presenterar nutida utövare. 9 vävare är en grupp personer med olika bakgrund som tillsammans visat upp föremål i finnväv, tänkta för nya användningsområden passande vår tid. Gruppens utställning har fått stor uppmärksamhet och uppskattning då den visats på en rad olika platser. Författaren tar upp olika sätt att rita och tolka mönster. Han ger också exempel på hur man kan skapa mönster i datorn med hjälp av Excel.
 

ETT AVSNITT VISAR hur tekniken utförs och vill locka nya utövare att prova. Tanken är att vana vävare ska kunna lära sig väva dubbelväv med hjälp av boken. Dubbelväven vävs vanligen oliksidig men kan också vävas liksidig. Olika vävmetoder beskrivs. Boken vill bidra till att bevara och utveckla det 1000-åriga kulturarvet. Den är ett välkommet bidrag som fyller en lucka i den textila historieskrivningen. Det är en mycket intressant bok som jag tagit del av med stor behållning.

tisdag 17 maj 2016

Ny bok DUBBELVÄV I NORDEN



















Dubbelväv i Norden
En 100-årig fascinerande historia och en ljusnande framtid

En mycket intressant och innehållsrik bok om dubbelväv/finnväv
skriven av Hans Christensson som är en i gruppen 9vävare.
I tio år har Hans forskat och lagt ner ett enormt arbete som nu är
en skatt för alla som är intresserade.

Boken finns att köpa i min Vävbod, öppet efter överenskommelse.

Stina

torsdag 5 maj 2016

9vävare, utställning i Danmark



















Idag är det vernissage med vår utställning, 9vävare, i Linvävsmuseet
i Krengerup i Danmark. Utställningen varar från idag till 25 sept.

Och lite på närmre håll ställer vi ut i Alingsås i juli - aug. mer info
kommer.

Stina