söndag 5 januari 2014

Små välkomna gästerhar vi haft idag. De söta stjärtmesarna kommer i små flockar och
stannar bara en stund varje gång de kommer. De är så underbart
söta och  kommer varje år, ibland några gånger.
En underlig vinter har vi, solrosfröna från fågelhuset gror redan,
kanske får vi snart dem i blom.

Stina