torsdag 30 juli 2015

Bondpion
Min bondpion kom med en blomma NU,  den har ju blommat
vid midsommar och är ju ingen remonterande växt, men den
gläder mej så klart. Kanske gillar den allt regn den får i år.

Ja vår utställning på Läckö pågår fram till 23 aug. och i Vägkyrkan
här i Hålta är det sista veckan för i år.

Stina